Oskar Werner Björn Sandegård
Kvalitetsutveckling Produktansvarig
   
Jens Åkerblom Olof Jansson
Produktansvarig Kundanpassningar
   
Emma Arvidsson Miriam Christensson
Kundansvarig Kundansvarig
   
Lennart Christensson Ante Gordon
Affärsutveckling Logistik
 
Felicia Kihlberg  
Ekonomiansvarig  
Transmotec – ett modernt kundorienterat teknikföretag där vi har specialinriktat oss på global försäljning av små DC-motorer till serietillverkande små och medelstora industrikunder i hela världen.
Våra produkter
Vårt produktsortiment består av DC-motorer och linjära DC-ställdon. I sortimetet finns olika motorkombinationer med planetväxlar, kuggväxlar, encodrar och givare. Många av våra motorer levereras tekniskt specialanpassade efter våra kunders krav.
Hur vi levererar
Från vårt centrallager i Sverige levererar vi till våra kunder i och utanför Europa, oftast samma dag som beställning sker. Vi använder effektiva och välutvecklade logistik- och distributionssystem och all kundservice utförs med högsta kvalitet. Våra kunders behov står kontinuerligt i fokus för hela verksamheten.
Våra medarbetare
Vi som arbetar i företaget består av yngre och äldre medarbetare, både män och kvinnor, alla med ambitionen att hjälpa våra kunder. Tillsammans skapar detta utveckling, nöje och bra kamratskap.
Våra kunder
Företag som köper våra produkter tillverkar maskiner och apparater som används inom hälsa och sjukvård, forskning, bank- och kontanthantering, jordbruk, förnybar energi och mycket annat. Vår förmåga att leverera produkter i rätt tid och med rätt funktion är avgörande för vår verksamhet.
Hur vi producerar
Våra produkter tillverkas av godkända underleverantörer som kan tillgodose våra krav på kvalitet, kapacitet och flexibilitet. Alla våra produkter möter förekommande miljö- och märkningskrav.
Vår historia
Transmotec startades 1995 av Lennart Christensson som fortfarande är ägare och VD. Den ursprungliga affärsidén var samma som idag, att tillgodose kundernas behov genom kreativitet och nyskapande. Vi utvecklade från begynnelsen leverantörsförbindelser med Kina och Asien samt etablerade tidigt kommunikation via internet. Företaget har lång erfarenhet inom branschen och har visat goda affärsresultat från start.
Transmotec
Tel. 08 792 35 30

Linjära ställdon

DC motorer borstlösa

DC motorer

DC motorstyrningar

Solenoider